Salgs- og leveringsbetingelser (på dansk)
(01-07-2017)

Disse betingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer leveret af Specialcontainer.dk med mindre disse udtrykkeligt er fraveget ved skriftlig aftale.

Specielle købsbetingelser eller krav fra Købers side beskrevet i f.eks. Købers ordrebekræftelse eller i Købers indkøbsbetingelser er ikke en del af parternes aftale medmindre at Specialcontainer.dk skriftligt har erklæret sig indforstået med dette.

 

 1. TILBUD – SOM VIST ONLINE ELLER PÅ ANDEN MÅDE KOMMUNIKERET
  1.a Alle priser er eksklusiv moms.
  1.bDer tages forbehold for mellemsalg.
  1.c På varer fremvist på www.specialcontainer.dk er priser og detaljer gyldige, så længe priser og detaljer fremgår af hjemmesiden. I perioden før Køber har bestilt et produkt, er det Købers ansvar at holde øje med eventuelle ændringer i pris, detaljer, m.m. På varer udover hvad der fremvises på www.specialcontainer.dk, er tilbud bindende for Specialcontainer.dk i 30 dage fra tilbudsdato.
  1.d I tilbuddet er alene indeholdt varer og ydelser, der udtrykkeligt er nævnt i tilbuddet.

 

 1. ORDRE
  2.a Varer kan bestilles på www.specialcontainer.dk i webshoppen. Hvis du har forespørgsler til varer som ikke vises på www.specialcontainer.dk, kan Specialcontainer.dk altid kontaktes pr. telefon eller e-mail eller chat.
  2.b De angivne oplysninger og beskrivelser og specifikationer på hjemmesiden er alene vejledende.
  2.c At varer vises i webshoppen er ikke et tilbud, men en opfordring til at gøre tilbud. En bindende aftale er først indgået i det øjeblik at Køber modtager en ordrebekræftelse eller faktura. Alle priser er forbeholdt prisændringer og trykfejl. Enhver væsentlig prisændring samt trykfejl meddeles straks til Køber.
  2.d Alle aftaler indgås som udgangspunkt på Dansk.
  2.e Ordrer er bindende, hvis de er på varer der er specielt produceret til Køber.
  2.f Specialcontainer.dk er berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføres af underleverandør.

 

 1. LEVERING
  3.a Alle varer leveres som udgangspunkt ab lager medmindre andet er angivet i beskrivelsen af varen, eller andet er aftalt eller aftales mellem Specialcontainer.dk og Køber. Eventuelle porto og transport omkostninger aftales særskilt, og i fald at Køber ikke selv arrangerer dette fra lager, afregnes disse til køber efter aftale.
  3.b Levering sker i henhold til gældende Incoterms. I tilfælde at Specialcontainer.dk ikke kan levere rettidigt som følge af forhold, der må bedømmes som force majeure, udskydes leveringstiden. Specialcontainer.dk skal i disse tilfælde meddele, hvornår levering kan forventes at finde sted.
  3.c
  I tilfælde af forsinkelse har Specialcontainer.dk ikke ansvar for indirekte tab, eksempelvis tab af fortjeneste, drifstab, følgeskade eller -omkostninger.
  3.d Specialcontainer.dk leverer på alle hverdage, med levering normalt indenfor 3 hverdage på standard varer på eget lager. Hvis varen ikke er på lager, arrangeres levering indenfor den angivne tid i beskrivelsen. Der tages forbehold for eventuelle udefrakommende omstændigheder hos leverandører, som kan forsinke leveringstiden.

 

 1. BETALING
  4.a Betaling skal ske senest når varerne afsendes og før varerne overgår til Køber.
  4.b Ved visse special fremstillede varer, kan Specialcontainer.dk bede Køber om forudbetaling. Dette skal i så fald fremgå af aftalen mellem Køber og Specialcontainer.dk.
  4.c Specialcontainer.dk modtager betaling ved bankoverførsel og med Dankort/VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard, JCB, UnionPay og American Express. Betaling vil først blive trukket på Købers konto, når varen afsendes, medmindre der specifikt er aftalt forudbetaling.
  4.d Specialcontainer.dk anvender et sikkert betalingssystem. Kortbetalingerne foregår i samarbejde med ePay A/S, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.
  4.e Køber bør være opmærksom på, at ved betaling med kreditkort, vil kreditkortselskabet ofte reservere beløbet på din konto, hvilket påvirker hvor meget kredit der er tilbage på kortet.
  4.f Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betalinger for eventuelle modkrav, der ikke skriftligt er anerkendt af Specialcontainer.dk.
  4.g Alle beløb er i DKK (Danske kroner) og er eksklusiv moms.

 

 1. EJENDOMSRET
  5.a Leverancen forbliver Specialcontainer.dk’s ejendom indtil fuld betaling er erlagt.

 

 1. PRODUKTETS STAND
  6.a Produktet vil være i den stand som kan forventes ud fra billeder, tekst, beskrivelse, og de oplysninger, som Specialcontainer.dk derudover har leveret.
  6.b Containere vil med mindre andet er angivet være nye, men dog have været transporteret f.eks på en one-way voyage tur på containerskib. Der kan derfor være mindre skrammer efter transport. Containere sælges som inspiceret eller som de kunne være inspicerede ved ordre.

 

 1. RETTIGHEDER
  7.a Rettigheder til alle tegninger, dokumentation og andet informationsmateriale, som Specialcontainer.dk har givet Køber indsigt i, forbliver Specialcontainer.dk’s.

 

 1. PRODUKTANSVAR
  8.a For produktansvar gælder de til erhver tid gældende regler i den valgte lov. Specialcontainer.dk er dog aldrig ansvarlig for drifttab, tabt arbejdsfortjeneste, følgeskader eller andet indirekte tab eller omkostninger.
  8.b Specialcontainer.dk er ikke ansvarlig for skade forvoldt af leverancen
  i) på tredjemand, fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens leverancen er i købers besiddelse eller videresolgt til tredjemand.
  ii) på produkter, der er fremstillet af Køber eller på produktet, hvori disse indgår, eller for skade på tredjemand, fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af emnet forårsager.
  8.c Køber skal holde Specialcontainer.dk skadesløs i den udstrækning Specialcontainer.dk pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade eller sådant tab, som Specialcontainer.dk efter overstående ikke er ansvarlig for overfor Køber.

 

 1. GARANTI
  9.a Containere er dækket i en periode på 2 år fra produktions dato mod eventuelle fejl og mangler i konstruktionen, dårligt håndværk eller dårlige materialer. Eventuelle skader forårsaget af forkert håndtering, dårlig sikring, stød og andre uheld er ikke dækket. Malings systemet er dækket i en periode på 3 år fra produktions dato mod korrosion og/eller andre fejl og mangler i malingen. Vurdering er baseret på “RE 3” i European degrees of rusting standards. Normal slitage eller korrosion som resultat af skader ved stød eller uheld er ikke dækket.
  9.b Der gives 2 års reklamationsret på forbruger køb i henhold til købeloven. Vores reklamationsret gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation.
  9.c Der gives 1 års reklamationsret på erhvervs køb. Vores reklamationsret gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation.
  9.d Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert betjening af produktet / ydelsen.
  9.e Ved reklamation, vil Specialcontainer.dk dække returneringsomkostninger i et rimeligt omfang.
  9.f Ved returnering rettes henvendelse til og reklamationer sendes til:
  Specialcontainer.dk
  Ryttervej 6
  5700 Svendborg
  Der modtages ikke pakker sendt på efterkrav.
  9.gHvis der er aftalt refusion, så bedes Køber sende bankoplysninger, så Specialcontainer.dk kan overføre det aftalte beløb.

 

 1. FORTRYDELSESRET – FORBRUGERKØB
  10.a Ved forbrugerkøb gives der 14 dages fuld returret på varer købt hos Specialcontainer.dk. Perioden regnes fra den dag, hvor Køber modtager ordren. Returneringsomkostninger skal Køber selv afholde.
  10.b Fortrydelse skal anmeldes til Specialcontainer.dk senest 14 efter købet og fra fortrydelsen skal Køber senest 14 dage efter returnere forsendelsen. Meddelelsen skal gives pr. mail på info@specialcontainer.dk. I meddelelsen skal Køber gøre tydeligt opmærksom på, at Køber ønsker at udnytte fortrydelsesretten.
  10.c Angående varens stand, når den sendes retur, hæfter Køber kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – varen kan prøves på samme måde, som hvis den blev prøvet i en fysisk butik. Hvis varen er prøvet derudover, betragter Specialcontainer.dk den som brugt, hvilket betyder, at Køber ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. For at modtage hele købsbeløbet retur må man altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Man må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.
  10.dBemærk – fortrydelsesret er ikke gældende ved erhvervskøb

 

 1. KLAGEMULIGHEDER – FORBRUGERKØB
  11.a Har du en klage over et produkt, købt hos Specialcontainer.dk, kan der sendes en klage til:
  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
  Carl Jacobsens Vej 35
  2500 Valby
  Link: www.forbrug.dk
  Hvis Køber er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform, den Europæiske Klageinstans (ODR).
  Med ODR man nu klage direkte til den webshop de har handlet med. Dette gælder i hele Europa, og er en forenkling af klageretten. Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  Angiver Køber en klage her, skal der oplyses Specialcontainer.dk’s e-mail adresse: info@specialcontainer.dk

 

 1. FORTRYDELSESRET – ERHVERVSKØB
  12.a Ordrer kan ikke annulleres med mindre der er en skriftlig aftale mellem Køber og Specialcontainer.dk.

 

 1. KLAGEMULIGHEDER – ERHVERVSKØB – LOVVALG OG VÆRNETING
  13.a Enhver tvist, der måtte opstå imellem Specialcontainer.dk og Køber, skal afgøres ved en dansk ret og iht. dansk eller international købelov.

 

 1. FORTROLIGHEDSPOLITIK
  14.a Forretningen forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Forretningen vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Forretningen vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse.
  14.b Til interne formål og for optimering af hjemmesiden, kan dine personlige data blive indsamlet af os eller tredjeparter, som Smartsupp.com, s.r.o., moms ID CZ03668681.