Fastgørelse til forskellige fundamenter?

Vores guide fortæller dig hvorfor og hvilke twistlocks der bedst at benytte afhængig af fundament.

Fastgørelse af containere

Hvor meget skal en container fastgøres for at den bliver stående?

Man skal tage forbehold til hvilket fundament containeren skal stå på og hvilke vejrmæssige udfordringer der kan være forbundet med det. Hertil handler det også om hvilke sikkerhedsmæssige foranstaltninger der er/man skal være opmærksom på og dertil også at bruge sin sunde fornuft.

Man skal også have med i overvejelserne om det er en permanent løsning eller en kortvarig løsning.

Er det en kortvarig løsning på et fast fundament kan man bruge last eller betonklodser inde i containeren, for at sikre at den bliver stående og står stabilt i den periode containeren bruges.

Til siden her kommer vi med bud på hvordan man skal fastgøre sin container ud fra 3 forskellige fundament typer.

  1. Fastgørelse på skibsdæk, hvor udfordringerne også er bevægelse og vindforhold.
  2.  Fastgørelse på betonfundament eller lignende, hvor udfordringerne også handler om selve fundamentet (tykkelse, hårdhed, skrøbelighed m.v.).
  3. Fastgørelse i naturen, hvor udfordringerne også handler om både om miljøet og fundamentets skrøbelighed.
2021-02-09

Fastgørelse af containere på et skibsdæk

Typisk anvendt twistlocks er: Bottom transversal twistlocks som bruges til at låse containere til et gulv eller et skibsdæk. De svejses enten direkte på overfladen eller bruges sammen med en Dovetail foundation.

Denne version er transversal. Det betyder at når den er installeret, vil håndtaget stikke ud for enden af containeren.

Fastgørelse af containere på betonfundamenter eller lignende

Typisk anvendt er bottom twistlocks der er svejset fast til en plade, hvorefter dette skrues/boltres fast til fundamentet. Men der er 3 andre muligheder:

  1. Side twistlocks er tilslutningsenheder til forsendelsescontainere designet specielt til at tillade, at en forsendelsescontainer boltes eller svejses til et fundament, efter at forsendelsescontaineren er anbragt på plads. Den er let at installere i sidehullet i en hjørnestøbning af en container, den har ingen bevægelige dele, bygget af ZG 270/500 stål og er varmgalvaniseret. Side twistlocks kan også bruges på det øverste containerhjørne, der støber huller, så konstruktionselementer m.v. kan fastgøres til toppen af containeren.
  2. Boltbar Dovetail bottom twistlocks kan boltes fast til enhver struktur og gør det muligt at bolte en container til at være på fod enten ved hjælp af indlejringer eller eftermonterede ankerbolte.
  3. Grounding Anchor Brackets, som sættes omkring eller ved foden/hjørnet, og har 3 huller til bolte/skruer.
agb
skov

Fastgørelse af containere i naturområder

Der er flere måder hvorpå man kan fastgøre en container i naturområder. Den typiske er at støbe et fundament hvor man kan fastgøre twistlocken til. Der findes dog også et mere miljøvenligt alternativ så som jordankerret fra australske Mackay containers, som man kan bores ned i jorden og fastgøres til siden af containeren.

Jordankret kan nemt installeres med en række lette, mellemstore og tunge installationsudstyr. Ankerstørrelse, installationsdybde og projektspecifikationer bestemmer størrelsen på det nødvendige installationsudstyr. Alle gældende strømkilder og anlæg er let tilgængelige fra de fleste fabriksudlejningsfirmaer. Det er nemt at installere, der er ikke behov for udgravning, ingen beton krævet og miljøvenligt.

Men det er altid en god ide at rådfører sig med kommunen og projektkoordinatoren/ansvarlig omkring hvad der er bedst og mest hensigtsmæssigt at benytte/anvende.

Side twistlock

Boltable bottom twistlock

Jeg anbefaler kun produkter der er verificerede og testet

……….?

Ring til os på tlf. 22664638 hvis du vil vide mere om hvordan …..

Martin photo cut small

Martin J. Skov

Ejer og direktør

+45 22 66 46 38
martin@specialcontainer.dk